VISION OCH STATEGI

Ge människor den mat ni skulle ge era egna barn
Pietro Barilla

VÅR MISSION: BRA FÖR DIG                            

Att vara människors älsklingsföretag och främja hälsosamma och glada matvanor som inspireras av Medelhavets livsstil

VAR TÄVLAR VI

VI ARBETAR VARJE DAG FÖR ATT BLI DET MEST VÄLKÄNDA ITALIENSKA LIVSMEDELSFÖRETAGET I VÄRLDEN

Stärka kärleken för den ”italienska måltiden” runt om i världen. Utveckla våra kategorier och öka våra marknadsandelar

Stärka vår ledande plats i bagerisektorn och främja en riktad expansion på de mest intressanta marknaderna

Öka värdet på våra kategorier för att återgälda människornas förtroende

HUR VÄXER VI

Dagens och framtidens behov inspirerar vårt arbete när det gäller att erbjuda:

Individualisering: uttrycka sig och förbättra sig med ”min mat”
Välbefinnande: söka mer hälsosamma, färska och glada lösningar
”Fördelaktighet”: garantera kvalitet, tillgång, tillgänglighet och omedelbarhet

 • Att vara människornas 1:a val när det gäller varumärke och produkter
  • Skapa legendariska varumärken som förmedlar känslor och identitet och alltid sätter kvaliteten på första plats
  • Ständigt öka värdet på våra kategorier genom att lära oss av omvärlden
  • Uppfylla konsumenternas och de lokala kundernas behov genom att erbjuda personliga lösningar
 • Vinn Marketplace
  • Växa framöver på marknaderna och genomföra kategorin och tillväxten på marknaden
  • Ständigt främja expansion på nya tillväxtmarknader med fokus på stora urbaniserade centra
  • Var den föredragna leverantören till våra kunder att bättre tjäna i deras flerkanals erfarenhet

   

 • Alltid söka förbättring
  • Bli alltmer konkurrenskraftig genom att öka produktivitet och effektivitet
  • Ta tillvara på digitaliseringen och mångfalden för att skapa nya kompetenser och sträva efter förenkling och hastighet
 • Det Enda Sättet att driva företag: Bra för Dig, Bra för vår Planet, Bra för Samhället
  • Främja en dialog som är öppen, transparent och som respekterar Samhället vi lever i
  • Förbättra människornas, planetens och företagets välbefinnande i allt vi gör
 • Stolta över att vara Barilla-människor

  Vi måste vara den förändring som vi vill se runt omkring oss, inspirerade av passion, intellektuell nyfikenhet och mångfald

  • Människorna är vår mest värdefulla resurs
  • Vi främjar meriter. Vi stöder mångfald och inkludering
  • Att leva Barillas värden på det mest genuina sättet

 • VÅRA VÄRDEN

  Ingredienserna som
  kännetecknar våra beteenden
  och inspirerar våra människor

 • Passion

 • Mod

 • Intellektuell

  Nyfikenhet

 • Förtroende

 • Integritet