VÅRT ENGAGEMANG FRÅN ÅKRARNA TILL BORDET

“Ge personer mat du skulle ge till dina egna barn”
Pietro Barilla
 
Vi vill vara konsumentens förstahandsval som förespråkar hälsosamma och smakfulla matvanor inspirerade av medelhavsdieten.

Mat för Barilla är inte bara mat: det är njutningen du känner, energin inom dig, att må bra i många år framåt, det är respekt till oss och planeten vi bor på.
Med vår kunskap, med enkla och genuina handlingar visar vi vårt enda sätt att göra affärer: Bra för dig, bra för planeten.
 
 
Vi är övertygad om att ett företag endast kan överleva på sikt om det är dedikerat att bry sig om människor och miljön varje dag. Bra för dig, bra för planeten är Barillas tillvägagångssätt för att ge sitt bidrag till FNs agenda för 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling.

1 / 3

DEN DUBBLA PYRAMIDEN

Genom att analysera livsmedlens påverkan på miljön har stiftelsen Barilla Center for Food and Nutrition lagt märke till att de livsmedel som bör intas oftast också är de som har lägst påverkan på miljön. Detta har lett till att man skapat den Dubbla Pyramiden.

Den Dubbla Pyramiden antogs som referenspunkt för Barillagruppens sätt att driva sin affärsverksamhet.
Idag befinner sig ca 80% av Barillas produkter på matpyramidens lägsta steg och 93% på miljöpyramidens lägsta steg.
 

Hållbarhetsrapport 2017

Vi vill ge människorna glädjen att äta gott. Därför investerar vi i informations- och utbildningsprojekt som lär oss att äta på ett njutbart och korrekt sätt.

GÅ TILL PROJEKTET