MÅNGFALD OCH INKLUDERING

I Barilla börjar vägen mot mångfald och inkludering med att vi bekräftar att det är rätt att stödja just mångfald och inkludering och att det även är bra för affärerna.
Claudio Colzani, VD för Barilla Group
PLAY THE VIDEO

I företagets strategidokument, ”Barilla Lighthouse”, presenteras mångfald som ett av de grundläggande företagsmålen.
Enligt den Verkställande Direktören Claudio Colzani betyder ”Främjandet av mångfald och inkludering” inte bara ”att göra rätt saker”, men även att stödja vår tillväxtstrategi. En mångfaldig personalstyrka och en inkluderande kultur ökar engagemanget och leder till en djupare förståelse för samhället och på det viset till en starkare beslutsprocess.
Likabehandling, inkludering och mångfald är sedan lång tid välintegrerade i Barillas kultur, värden och etiska kod. De är också avgörande faktorer för företagets tillväxtmodell och affärsmetoder.

I enlighet med företagets syn på etik, vill Barilla utveckla varje människas värde genom att respektera dess fysiska, moraliska och kulturella integritet, såsom dess rätt att interagera med och möta andra.
Barilla tar hänsyn till alla aspekter i människornas liv, eftersom det är just människornas liv som inspirerar alla företagets aktiviteter.
Barilla stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna i de områden de kan påverka, erbjuder sina anställda lika möjligheter till utveckling och skyddar deras privatliv.

Barilla har påbörjat en resa: det är en själviakttagelse- och upptäcksresa. Längs vägen har vi snubblat, men för varje steg har vi sett möjligheten att öka och stärka vårt engagemang för mångfald och inkludering. På vilket sätt? Genom att starta samarbeten med externa organisationer för att uppnå specifika resultat. Resultaten ska uppnås genom konkreta förändringar i vår politik och våra procedurer, genom att öka medvetenheten om mångfald och inkludering som nödvändig grund i affärerna, genom att utnämna en Chief Diversity Officer som ansvarar direkt inför VD:n och garanterar att vår ledning tar på sig ett långsiktigt åtagande för att nå dessa framgångar.

1 / 3

RESULTAT OCH MÅL

LEDNINGENS ENGAGEMANG
Barillas chefer är de första som främjar mångfald

2014 66%
- 2020 - 85%

Procentantalet chefer som är aktiva i främjandet av mångfald och inkludering. Siffrorna framgår av den interna årliga undersökningen om mångfald och inkludering

KÖNSFÖRDELNING
Antal kvinnor i chefspositioner och bland de nya talangerna

2014
28% 32%
- 2020 -
40% 40%

Kvinnor i ledningen | Kvinnor i Global Talent Pool

FLEXIBILITET PÅ ARBETSPLATSEN
Denna rätt främjar en mer flexibel och resultatorienterad arbetsstil

2014 78%
- 2020 - 95%

% av de anställda säger att de har den flexibilitet som är nödvändig för att skapa en god balans mellan arbete och privatliv. Informationen kommer från en intern undersökning om Smart Working

SOCIAL INKLUDERING
Genomförande av aktiviteter som fokuserar på könsrelaterade frågor, frågor om ras och etniskt ursprung, HBTQ och funktionshinder

2014 N/A
- 2020 - Åtminstone 4 eller fler per land

Mål av antal inkluderande aktiviteter för varje nyckelmarknad

GLOBAL STYRELSE
FÖR MÅNGFALD
& INKLUDERING

Den Globala Styrelsen för Mångfald & Inkludering hjälper Barilla att bli en föregångare för mångfald och inkludering. Den utvärderar de nuvarande interna åtgärderna och initiativen, formulerar rekommendationer för möjliga förbättringar, införlivar nya initiativ och övervakar och utvärderar de uppnådda resultaten.

Idag arbetar Barilla med att öka sina ansträngningar genom att sätta ambitiösa mål som ska hjälpa oss att bli en ännu mer ”inkluderande” arbetsplats, samla en personalstyrka som är mångfaldig, engagerad och motiverad, värdesätta en öppen kultur som tar emot och lyfter skillnader, främja och stödja program om mångfald i de samhällen vi är verksamma. 

Styrelsen består av två enheter. En Rådgivningsstyrelse (Advisory Board) med oberoende externa experter som ger oss råd, synpunkter, ett externt perspektiv och riktlinjer om jämställdhet och inkludering, och en Operativ Grupp (Operating Committee) som består av anställda som utarbetar rekommendationer grundade på målsättningar, initiativ och förbättringar för att stärka jämställdhet och inkludering i företaget och som dessutom övervakar framstegen.

1 / 3

DAVID MIXNER
Aktivist för civila rättigheter

David Mixner är författare, konsult, expert i politiska strategier och aktivist för civila rättigheter. Sedan han av Newsweek utnämndes till amerikas mäktigaste homosexuella man, har han blivit en global ledare för politik och mänskliga rättigheter. Han har föreläst på Oxford, Harvard, Stanford och Princeton universitet. Idag arbetar han med projekt som har som mål att förebygga och bota HIV/AIDS i hela världen.

ALESSANDRO ZANARDI
Racerförare och paralympisk cyklist

Alex Zanardi är en före detta racerförare, numera paralympisk cyklist. Han blev mästare i CART i Nordamerika två gånger i slutet av 90-talet. 2001 skadades han allvarligt i en bilolycka och blev tvungen att amputera båda benen. Två år senare, med hjälp av benproteser, började han återigen att tävla och deltog i FIA World Touring Car Championship mellan 2003-2009. Han började sedan köra handcykel och vann flera tävlingar. 2012 vann han två guldmedaljer och en silvermedalj i paralympiska sommarspelen i London. 2013 vann han Världskuppen och tre guldmedaljer i VM. 2014 vann han två guld och en silvermedalj i VM.

PATRICIA BELLINGER
Verkställande chef, Center för offentligt ledarskap, Harvard Kennedy School

Patricia föreläser om mångfald och ledarskap som biträdande lektor vid HKS. Tidigare var hon Grupp-VD för Global D&I, sedan Grupp-VD för Executive Development vid BP London. Under hennes ledarskap fick BP Catalyst Award för främjandet av kvinnor och för framgångarna i global mångfald. Patricia är också icke-verkställande direktör vid Sodexo Sa i Paris.

DEN OPERATIVA GRUPPEN

CHIEF DIVERSITY OFFICER

Kristen Anderson

BOARD MEMBER

Klas Bergstrom

Head of Trade Marketing and Category Management

BOARD MEMBER

Kim Braithwaite

Human Resource Manager America

BOARD MEMBER

Huseyin Coskun

Human Resources Senior Manager Turkey, Middle East & Africa

BOARD MEMBER

Cinzia Bassi

Plant Manager, Italy

BOARD MEMBER

Justin Steinbach

Vice President Global Foodservice & Customer Development

BOARD MEMBER

Daria Likhovidova

Marketing Senior Manager, Russia

BOARD MEMBER

Nina Tsilomanidis

National Key Account Manager, Germany

BOARD MEMBER

Jean-Pierre Comte

President, Americas Region

Etisk kod

Nyheter och Evenemang